Bartosz Korbus

Wieloletni pracownik administracji samorządowej zajmujący się realizacją inwestycji publicznych finansowanych ze środków UE oraz we współpracy z sektorem prywatnym. Jako doradca strony publicznej lub prywatnej uczestniczył we wdrażaniu kilkudziesięciu projektów PPP i koncesyjnych. Założyciel Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, koordynator – po stronie partnera projektu (IPPP) – realizacji pierwszego w Polsce projektu wspierającego systemowo wdrażanie PPP, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 2010 r. Współautor i autor ponad 150 publikacji popularyzujących PPP, w tym podręczników wdrażania projektów PPP wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Gospodarki. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie PPP i koncesji w ramach zespołu ds. PPP przy Ministrze Gospodarki.