Bartosz Pawlak

Aplikant radcowski w Okręgowe Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie rzeczowym, obrotu nieruchomościami i zamówieniach publicznych. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa rzeczowego w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.