Beata Łuszczyńska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Rachunkowości Zarządczej i Controllingu na Uniwersytecie Łódzkim. Wieloletni i doświadczony pracownik jednostki samorządu terytorialnego, od 2012 r. dyrektor Biura ds. Zarządzania Kadrami w jednej z większych jednostek samorządu terytorialnego. Posiada praktyczną wiedzę w obszarze funkcjonowania i organizacji samorządu, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy, a także bogate doświadczenie jako partner w negocjacjach z przedstawicielami organizacji związkowych. Współtwórca nowych rozwiązań, narzędzi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi wdrożonych w samorządzie (np. model kompetencyjny, wartościowanie stanowisk pracy, ocena okresowa), adaptacji pracowników oraz kształtowania przyszłej kadry kierowniczej.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.