Beata Najman

Doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki WPiA UŁ, członek Naukowego Koła Prawa Karnego, działającego przy WPiA UŁ. Swoje naukowe zainteresowania skupia w szczególności wokół zagadnień związanych z postępowaniem karnym przed sądem I instancji. Jej praca magisterska pt. „Mały świadek koronny (art. 60 § 3 k.k.)” została nominowana do nagrody im. Profesora Jana Kodrębskiego w XVI edycji konkursu.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.