dr Beata Rogalska

Doktor nauk prawnych; radca prawny; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; doświadczony specjalista w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i gospodarczego; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Podyplomowym Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym; prowadziła również na kierunku „Prawo finansowe i skarbowość" zajęcia z zakresu podatku od towarów i usług oraz akcyzy, a także podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Jest recenzentem w czasopiśmie „Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych" oraz „Co do zasady. Studia i analizy prawne". Posiada bogaty dorobek, m.in. jako autorka książek (monografii): Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami" (2016), Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym (2014), Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (2003), NIP – zasady ewidencji podatkowej (2002), oraz jako współautorka komentarza pod red. prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego Nowy podatek od towarów i usług – 1 maja 2004 r. (2004). Jest również autorką ok. 200 publikacji (artykułów) z zakresu prawa podatkowego, handlowego i cywilnego m.in. w czasopismach: „Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych", „Rzeczpospolita", „Monitor Podatkowy", „Przegląd Podatkowy", „Gazeta Wyborcza", „Doradca Podatnika", „Prawo Przedsiębiorcy", „Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika".