Bogdan Nawrocki

Od 2008 r. pracownik samorządowy. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m.st. Warszawy, wcześniej pracownik administracji rządowej oraz manager w polskim systemie bankowym. Jego specjalizacja obejmuje m.in.: organizację zewnętrznych źródeł finansowania, w tym emisji papierów wartościowych, analizę ryzyk finansowych, prognozowanie płynności oraz politykę i strategię zarządzania.