Bogdan Nawrocki

Od 2008 r. do 2022 r. pracownik samorządowy. Pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności Urzędu m.st. Warszawy, wcześniej pracownik administracji rządowej oraz manager w polskim systemie bankowym. Jego specjalizacja obejmuje m.in.: organizację ze-wnętrznych źródeł finansowania, w tym emisji papierów wartościowych, analizę ryzyka finansowego, prognozowanie płynności oraz politykę i strategię zarządzania zadłużeniem. Autor szeregu publikacji z zakresu długu samorządowego oraz ryzyka finansowego.