dr Bogusława Dobkowska

Jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz członkiem etatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa i postępowania administracyjnego. Jest autorką kilkunastu artykułów i innych mniejszych publikacji.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.