Damian Mitrenga

Absolwent oraz doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe skoncentrowane na analizie rynków kapitałowych w szczególności na problematyce szacowania ryzyka związanego z inwestycjami finansowymi oraz symulacji stochastycznej Monte Carlo.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.