Daniel Kolasa

Pracownik RIO w Łodzi, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.