prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

Jest pracownikiem naukowo dydaktycznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.