dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk, prof. UWr

Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa publicznego gospodarczego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa konkurencji i regulacji sektorowych.