Monografie Prawnicze

Wnikliwe ujęcie tematu - Połączenie teorii z praktyką

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

 • Źródła i współczesność polskiej procedury sądowej. 500-lecie konstytucji Formula Processus
  Przedsprzedaż
  Monografia prezentuje wybrane zagadnienia z zakresu środków zaskarżenia nie tylko w aspekcie historycznym, ale również aktualnie obowiązujących unormowań proceduralnych. Zawiera opracowania...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 14 marca 2024
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  249,00 zł
  Monografia prezentuje wybrane zagadnienia z zakresu środków zaskarżenia nie tylko w aspekcie historycznym, ale również aktualnie obowiązujących unormowań proceduralnych. Zawiera opracowania...
 • Arbitraż branżowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym
  Przedsprzedaż
  Monografia stanowi jedyne w literaturze światowej opracowanie w pełni poświęcone arbitrażowi branżowemu, który jest jedną z najstarszych do dziś funkcjonujących pozasądowych metod rozwiązywania...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 29 marca 2024
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  229,00 zł
  Monografia stanowi jedyne w literaturze światowej opracowanie w pełni poświęcone arbitrażowi branżowemu, który jest jedną z najstarszych do dziś funkcjonujących pozasądowych metod rozwiązywania...
 • Prawo do sądu a uzasadnianie orzeczeń sądowych – studium konstytucyjnoprawne
  Nowość
  Celem monografii jest przede wszystkim próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy uzasadnienie orzeczenia sądowego mieści się w konstytucyjnej zasadzie prawa do sądu? W tym celu przeanalizowano...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  199,00 zł
  Celem monografii jest przede wszystkim próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy uzasadnienie orzeczenia sądowego mieści się w konstytucyjnej zasadzie prawa do sądu? W tym celu przeanalizowano...
 • Status prawny instytucji gospodarki budżetowej
  Przedsprzedaż
  Szczegółowe omówienie statusu prawnego IGB. Zagadnienia dotyczące struktury IGB, zasad jej tworzenia, funkcjonowania oraz problematykę związaną z jej nadzorem i kontrolą. Publikacja scala aspekty...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 22 lutego 2024
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  249,00 zł
  Szczegółowe omówienie statusu prawnego IGB. Zagadnienia dotyczące struktury IGB, zasad jej tworzenia, funkcjonowania oraz problematykę związaną z jej nadzorem i kontrolą. Publikacja scala aspekty...
 • Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa podmiotów sportowych – organizatorów imprez masowych
  Przedsprzedaż
  Monografia kompleksowo omawia problematykę z teoretycznego punktu widzenia, ale także przedstawia praktyczne rozwiązania, które mają na celu rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie odpowiedzialności...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 29 lutego 2024
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  249,00 zł
  Monografia kompleksowo omawia problematykę z teoretycznego punktu widzenia, ale także przedstawia praktyczne rozwiązania, które mają na celu rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie odpowiedzialności...
 • Cyberprzestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym w kodeksie karnym - propozycje zmian
  Nowość
  Monografia jest efektem wieloletnich badań i przemyśleń autora z zakresu przestępstw komputerowych przeciwko ochronie informacji (rozdział XXXIII KK). Zawiera kompleksową propozycję nowelizacji...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  219,00 zł
  Monografia jest efektem wieloletnich badań i przemyśleń autora z zakresu przestępstw komputerowych przeciwko ochronie informacji (rozdział XXXIII KK). Zawiera kompleksową propozycję nowelizacji...
 • Prawo umów elektronicznych. Zarys systemu
  Nowość
  Monografia przedstawia aktualne tendencje rozwojowe w dziedzinie umów elektronicznych, oparte na rozwiązaniach krajowych i międzynarodowych, z uwzględnieniem alternatywnych sposobów rozwiązywania...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  279,00 zł
  Monografia przedstawia aktualne tendencje rozwojowe w dziedzinie umów elektronicznych, oparte na rozwiązaniach krajowych i międzynarodowych, z uwzględnieniem alternatywnych sposobów rozwiązywania...
 • Administracyjne kary pieniężne w ustawie o radiofonii i telewizji
  Nowość
  Monografia stanowi pierwsze opracowanie naukowe poświęcone administracyjnym karom pieniężnym uregulowanym w ustawie z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji. Podjęte rozważania koncentrują się...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  299,00 zł
  Monografia stanowi pierwsze opracowanie naukowe poświęcone administracyjnym karom pieniężnym uregulowanym w ustawie z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji. Podjęte rozważania koncentrują się...
 • Ochrona dostępności cyfrowej serwisów internetowych podmiotów publicznych
  Nowość
  Praca omawia dostępność cyfrową serwisów internetowych podmiotów publicznych w Polsce z punktu widzenia standardu ochrony prawnej. 
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  249,00 zł
  Praca omawia dostępność cyfrową serwisów internetowych podmiotów publicznych w Polsce z punktu widzenia standardu ochrony prawnej. 
 • Konstytucjonalizm nieliberalny w Polsce po 2015 roku
  Nowość
  Książka jest wynikiem badań realizujących grant NCN dotyczący konstytucjonalizmu nieliberalnego w Polsce i na Węgrzech. Podjęto w niej próbę teoretycznego opisu rzeczywistości ustrojowej, która...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  249,00 zł
  Książka jest wynikiem badań realizujących grant NCN dotyczący konstytucjonalizmu nieliberalnego w Polsce i na Węgrzech. Podjęto w niej próbę teoretycznego opisu rzeczywistości ustrojowej, która...
 • Umowa multimodalnego przewozu towarów w prawie krajowym i międzynarodowym
  Nowość
  Multimodalne przewozy towarów wciąż zyskują na znaczeniu. Wiąże się to przede wszystkim z konteneryzacją przewozów oraz oczekiwaniami klienta, że usługi przewozowe będą świadczone door-to-door (od...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk, PDF
  299,00 zł
  Multimodalne przewozy towarów wciąż zyskują na znaczeniu. Wiąże się to przede wszystkim z konteneryzacją przewozów oraz oczekiwaniami klienta, że usługi przewozowe będą świadczone door-to-door (od...
 • Śmierć wspólnika w spółce cywilnej
  Nowość
  W publikacji przedstawiono jedną z instytucji ze styku prawa handlowego oraz prawa spadkowego, uregulowaną w art. 872  KC – śmierci wspólnika w spółce cywilnej. Autor broni poglądu na temat...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk, PDF
  249,00 zł
  W publikacji przedstawiono jedną z instytucji ze styku prawa handlowego oraz prawa spadkowego, uregulowaną w art. 872  KC – śmierci wspólnika w spółce cywilnej. Autor broni poglądu na temat...
 • Administracyjne postępowanie uproszczone
  Nowość
  W rodzimym porządku prawnym przepisy o postępowaniu uproszczonym były i są obecne w licznych ustawach prawa administracyjnego materialnego, a od 1 czerwca 2017 r. postępowanie uproszczone...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk, PDF
  219,00 zł
  W rodzimym porządku prawnym przepisy o postępowaniu uproszczonym były i są obecne w licznych ustawach prawa administracyjnego materialnego, a od 1 czerwca 2017 r. postępowanie uproszczone...
 • Modele odrębnych postępowań przyspieszonych – nakazowego i upominawczych w procesie cywilnym
  Nowość
  Na rozwój postępowań odrębnych miały wpływ liczne nowelizacje procedury cywilnej, dostosowanie polskiego prawodawstwa do standardów Unii Europejskiej oraz postępująca informatyzacja postępowania...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk, PDF
  249,00 zł
  Na rozwój postępowań odrębnych miały wpływ liczne nowelizacje procedury cywilnej, dostosowanie polskiego prawodawstwa do standardów Unii Europejskiej oraz postępująca informatyzacja postępowania...
 • Prawa człowieka w europejskim systemie prawa medycznego
  %
  Recenzowana publikacja stanowi pierwsze tak kompleksowe opracowanie poświęcone problematyce praw człowieka w europejskim prawie medycznym. Monografię tę można polecić zarówno teoretykom, jak i...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk, PDF
  228,65 zł
  269,00 zł
  Najniższa cena: 242,10 zł
  Recenzowana publikacja stanowi pierwsze tak kompleksowe opracowanie poświęcone problematyce praw człowieka w europejskim prawie medycznym. Monografię tę można polecić zarówno teoretykom, jak i...
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza faktycznych członków zarządu wobec spółki i jej wierzycieli
  %
  Publikacja porusza problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej faktycznych członków zarządu wobec spółki i jej wierzycieli na gruncie KSH, PrUpad oraz KC. W szczególności w sposób kompleksowy...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk, PDF
  211,65 zł
  249,00 zł
  Najniższa cena: 224,10 zł
  Publikacja porusza problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej faktycznych członków zarządu wobec spółki i jej wierzycieli na gruncie KSH, PrUpad oraz KC. W szczególności w sposób kompleksowy...
 • Odpowiedzialność cywilna członków organów spółki akcyjnej za decyzje gospodarcze względem spółki w perspektywie prawnoporównawczej
  %
  Publikacja stanowi pierwsze komparatystyczne i kompleksowe opracowanie tematu odpowiedzialności członków organów polskiej spółki akcyjnej za decyzje gospodarcze. Autorka skoncentrowała się na...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk, PDF
  211,65 zł
  249,00 zł
  Najniższa cena: 224,10 zł
  Publikacja stanowi pierwsze komparatystyczne i kompleksowe opracowanie tematu odpowiedzialności członków organów polskiej spółki akcyjnej za decyzje gospodarcze. Autorka skoncentrowała się na...
 • Prawne przyczyny nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych
  %
  Monografia dotyka istniejącego od lat problemu polskiego systemu egzaminów zewnętrznych, jakim jest duży odsetek błędnie ustalanych wyników egzaminów maturalnych. Wobec faktu, iż wyniki matur są w...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk, PDF
  169,15 zł
  199,00 zł
  Najniższa cena: 179,10 zł
  Monografia dotyka istniejącego od lat problemu polskiego systemu egzaminów zewnętrznych, jakim jest duży odsetek błędnie ustalanych wyników egzaminów maturalnych. Wobec faktu, iż wyniki matur są w...
 • Hazard w ujęciu prawnym i psychologiczno-kryminologicznym
  %
  Przedmiotowa publikacja stanowi kompleksowe opracowanie w tym zakresie w obszarach, na które wskazuje tytuł recenzowanej pracy, tj. prawo, psychologia, kryminologia. W monografii dokonano analizy i...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk, PDF
  211,65 zł
  249,00 zł
  Najniższa cena: 224,10 zł
  Przedmiotowa publikacja stanowi kompleksowe opracowanie w tym zakresie w obszarach, na które wskazuje tytuł recenzowanej pracy, tj. prawo, psychologia, kryminologia. W monografii dokonano analizy i...
 • Domniemanie w polskim prawie karnym
  %
  Publikacja dotyczy teoretycznoprawnych oraz dogmatycznych zagadnień związanych z posługiwaniem się domniemaniami w prawie karnym. W pracy poruszana jest w szczególności problematyka dotycząca...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk, PDF
  194,65 zł
  229,00 zł
  Najniższa cena: 206,10 zł
  Publikacja dotyczy teoretycznoprawnych oraz dogmatycznych zagadnień związanych z posługiwaniem się domniemaniami w prawie karnym. W pracy poruszana jest w szczególności problematyka dotycząca...