Monografie Prawnicze

Wnikliwe ujęcie tematu - Połączenie teorii z praktyką

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

 • Prawne pojęcie płci człowieka
  Przedsprzedaż
  Publikacja przedstawia nowe spojrzenie na element porządku prawnego jakim jest prawna płeć człowieka, będąca elementem stanu osobistego. Kwestionuje niezbędność jej oznaczania oraz prezentuje...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 11 czerwca 2024
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  199,00 zł
  Publikacja przedstawia nowe spojrzenie na element porządku prawnego jakim jest prawna płeć człowieka, będąca elementem stanu osobistego. Kwestionuje niezbędność jej oznaczania oraz prezentuje...
 • Koordynacja w administracji publicznej
  Przedsprzedaż
  Z recenzji prof. dr. hab. Rafała Stankiewicza: Podjęte w niniejszym opracowaniu monograficznym zagadnienie jest bardzo ważkie zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego....
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 14 czerwca 2024
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
  249,00 zł
  Z recenzji prof. dr. hab. Rafała Stankiewicza: Podjęte w niniejszym opracowaniu monograficznym zagadnienie jest bardzo ważkie zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego....
 • Przepadek pojazdu mechanicznego
  Przedsprzedaż
  Monografia omawia nową instytucję - przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym. Głównym celem opracowania jest wyeksponowanie i...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 12 czerwca 2024
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  199,00 zł
  Monografia omawia nową instytucję - przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym. Głównym celem opracowania jest wyeksponowanie i...
 • Problem tymczasowego aresztowania na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki
  Przedsprzedaż
  Monografia zawiera omówienie problematyki tymczasowego aresztowania. Jej celem jest wywołanie dyskusji nad działaniem tej instytucji i gwarancjami konstytucyjnymi oraz sformułowanie postulatów de...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 17 czerwca 2024
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  249,00 zł
  Monografia zawiera omówienie problematyki tymczasowego aresztowania. Jej celem jest wywołanie dyskusji nad działaniem tej instytucji i gwarancjami konstytucyjnymi oraz sformułowanie postulatów de...
 • Model świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością
  Nowość
  Analiza rozwiązań normatywnych odnoszących się do świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Monografia wskazuje niedostatki obowiązujących regulacji, a także – analizując w szerokim...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  229,00 zł
  Analiza rozwiązań normatywnych odnoszących się do świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Monografia wskazuje niedostatki obowiązujących regulacji, a także – analizując w szerokim...
 • Efektywność egzekucji sądowej w świetle kolejnej zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z 9.3.2023 r.
  Nowość
  Egzekucja sądowa to instytucja, która znajduje swoją podstawę w ustawie z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.), a jej celem jest przymusowa...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  199,00 zł
  Egzekucja sądowa to instytucja, która znajduje swoją podstawę w ustawie z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.), a jej celem jest przymusowa...
 • Merytoryczne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych jako przejaw ewolucji sądowej ochrony praw człowieka
  Nowość
  Pierwsza w Polsce monografia naukowa w całości poświęcona instytucji merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne. Instytucji, będącej aktualnie jednym z głównych przedmiotów zainteresowania...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  249,00 zł
  Pierwsza w Polsce monografia naukowa w całości poświęcona instytucji merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne. Instytucji, będącej aktualnie jednym z głównych przedmiotów zainteresowania...
 • Przełomowe technologie informatyczne w prawie prywatnym międzynarodowym
  Nowość
  Kompleksowa analiza wybranych aspektów prawa prywatnego międzynarodowego w świetle innowacji technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja, cloud computing, blockchain i wirtualne światy....
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  249,00 zł
  Kompleksowa analiza wybranych aspektów prawa prywatnego międzynarodowego w świetle innowacji technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja, cloud computing, blockchain i wirtualne światy....
 • W poszukiwaniu nowych kierunków badawczych. Prawo rzymskie na łamach „Przeglądu Prawa i Administracji” w latach 1876-1939
  Przedsprzedaż
  Publikacja stanowi efekt długotrwałych i pogłębionych badań związanych z dziejami nauki prawa rzymskiego na przełomie XIX i XX wieku. Podejmuje problematykę znaczenia czasopiśmiennictwa prawniczego...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 27 maja 2024
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  249,00 zł
  Publikacja stanowi efekt długotrwałych i pogłębionych badań związanych z dziejami nauki prawa rzymskiego na przełomie XIX i XX wieku. Podejmuje problematykę znaczenia czasopiśmiennictwa prawniczego...
 • Znaczenie prawne sądowego dochodzenia roszczeń
  Nowość
  Publikacja stanowi analizę instytucji sądowego dochodzenia roszczeń. Autor omawia relacje występujące pomiędzy prawem procesowym a materialnym, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, czy...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  249,00 zł
  Publikacja stanowi analizę instytucji sądowego dochodzenia roszczeń. Autor omawia relacje występujące pomiędzy prawem procesowym a materialnym, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, czy...
 • Upadłość spółki kapitałowej
  Nowość
  Monografia stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat procesu upadłościowego spółki kapitałowej. Zawiera w swej treści charakterystykę postępowania upadłościowego, opis instytucji niewypłacalności,...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  229,00 zł
  Monografia stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat procesu upadłościowego spółki kapitałowej. Zawiera w swej treści charakterystykę postępowania upadłościowego, opis instytucji niewypłacalności,...
 • Arbitraż branżowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym
  Nowość
  Monografia stanowi jedyne w literaturze światowej opracowanie w pełni poświęcone arbitrażowi branżowemu, który jest jedną z najstarszych do dziś funkcjonujących pozasądowych metod rozwiązywania...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  229,00 zł
  Monografia stanowi jedyne w literaturze światowej opracowanie w pełni poświęcone arbitrażowi branżowemu, który jest jedną z najstarszych do dziś funkcjonujących pozasądowych metod rozwiązywania...
 • Umowa wskaźnikowa (ang. performance-based contract) ze szczególnym uwzględnieniem umowy o utrzymanie dróg publicznych
  Nowość
  Publikacja dotyczy szerszego zagłębienia się w charakterystykę umowy wskaźnikowej (ang. performance-based contract) o kompleksowe utrzymanie dróg publicznych. Podjęto w niej zagadnienia związane z...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  249,00 zł
  Publikacja dotyczy szerszego zagłębienia się w charakterystykę umowy wskaźnikowej (ang. performance-based contract) o kompleksowe utrzymanie dróg publicznych. Podjęto w niej zagadnienia związane z...
 • Kryptowaluty w polskim prawie karnym
  %
  Monografia przedstawia tematykę odpowiedzialności karnej związanej z rynkiem finansowym kryptowalut, ze szczególnym uwzględnieniem znamion poszczególnych typów rodzajowych czynów zabronionych i...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  194,65 zł
  229,00 zł
  Najniższa cena: 183,20 zł
  Monografia przedstawia tematykę odpowiedzialności karnej związanej z rynkiem finansowym kryptowalut, ze szczególnym uwzględnieniem znamion poszczególnych typów rodzajowych czynów zabronionych i...
 • Rzymska locatio conductio jako model odpłatnego udostępniania wartości majątkowych
  %
  Publikacja stanowi analizę rzymskiej locatio conductio jako elastycznego i różnorodnego kontraktu, służącego prawnemu ujęciu zjawiska udostępniania szeroko pojętej wartości majątkowej, tj.: rzeczy,...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  211,65 zł
  249,00 zł
  Najniższa cena: 199,20 zł
  Publikacja stanowi analizę rzymskiej locatio conductio jako elastycznego i różnorodnego kontraktu, służącego prawnemu ujęciu zjawiska udostępniania szeroko pojętej wartości majątkowej, tj.: rzeczy,...
 • Źródła i współczesność polskiej procedury sądowej. 500-lecie konstytucji Formula Processus
  %
  Monografia prezentuje wybrane zagadnienia z zakresu środków zaskarżenia nie tylko w aspekcie historycznym, ale również aktualnie obowiązujących unormowań proceduralnych. Zawiera opracowania...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  211,65 zł
  249,00 zł
  Najniższa cena: 199,20 zł
  Monografia prezentuje wybrane zagadnienia z zakresu środków zaskarżenia nie tylko w aspekcie historycznym, ale również aktualnie obowiązujących unormowań proceduralnych. Zawiera opracowania...
 • Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa podmiotów sportowych – organizatorów imprez masowych
  %
  Monografia kompleksowo omawia problematykę z teoretycznego punktu widzenia, ale także przedstawia praktyczne rozwiązania, które mają na celu rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie odpowiedzialności...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  211,65 zł
  249,00 zł
  Najniższa cena: 199,20 zł
  Monografia kompleksowo omawia problematykę z teoretycznego punktu widzenia, ale także przedstawia praktyczne rozwiązania, które mają na celu rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie odpowiedzialności...
 • Status prawny instytucji gospodarki budżetowej
  %
  Szczegółowe omówienie statusu prawnego IGB. Zagadnienia dotyczące struktury IGB, zasad jej tworzenia, funkcjonowania oraz problematykę związaną z jej nadzorem i kontrolą. Publikacja scala aspekty...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  211,65 zł
  249,00 zł
  Najniższa cena: 199,20 zł
  Szczegółowe omówienie statusu prawnego IGB. Zagadnienia dotyczące struktury IGB, zasad jej tworzenia, funkcjonowania oraz problematykę związaną z jej nadzorem i kontrolą. Publikacja scala aspekty...
 • Prawo do sądu a uzasadnianie orzeczeń sądowych – studium konstytucyjnoprawne
  %
  Celem monografii jest przede wszystkim próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy uzasadnienie orzeczenia sądowego mieści się w konstytucyjnej zasadzie prawa do sądu? W tym celu przeanalizowano...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  169,15 zł
  199,00 zł
  Najniższa cena: 159,20 zł
  Celem monografii jest przede wszystkim próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy uzasadnienie orzeczenia sądowego mieści się w konstytucyjnej zasadzie prawa do sądu? W tym celu przeanalizowano...
 • Cyberprzestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym w kodeksie karnym - propozycje zmian
  %
  Monografia jest efektem wieloletnich badań i przemyśleń autora z zakresu przestępstw komputerowych przeciwko ochronie informacji (rozdział XXXIII KK). Zawiera kompleksową propozycję nowelizacji...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  186,15 zł
  219,00 zł
  Najniższa cena: 175,20 zł
  Monografia jest efektem wieloletnich badań i przemyśleń autora z zakresu przestępstw komputerowych przeciwko ochronie informacji (rozdział XXXIII KK). Zawiera kompleksową propozycję nowelizacji...