dr Dariusz Pęchorzewski

Dr nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalność – gospodarka nieruchomościami. Licencjonowany Pośrednik i Zarządca. Od 2005 r. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministerstwie Infrastruktury w zakresie nadawania uprawnień zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami. Autor i współautor ponad 60 publikacji z zakresu zastosowań metod ilościowych w badaniu rynku lokali mieszkalnych, zjawiska suburbanizacji, problematyki rewitalizacji oraz prawnych aspektów wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.