Dariusz Woźniak

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.Skarbnik Powiatu Świeckiego. Przewodniczący Zespołu Skarbników przy Konwencie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Autor licznych artykułów na temat finansów publicznych. Jako Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ-u w Świeciu skutecznie uczestniczył w udanej restrukturyzacji zadłużenia szpitala i w powołaniu spółki. Aktywny uczestnik zespołu ds. finansów publicznych przy Związku Powiatów Polskich. Obecnie członek zespołu działającego w Ministerstwie Finansów, którego celem jest wypracowanie metodologii oraz narzędzi służących poprawie realistyczności sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.