dr Dominik Horodyski

Radca w Departamencie Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej oraz adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ukończył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej i z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki. Absolwent School of American Law w Catholic University of America Columbus School of Law oraz Master en Droit Privé na Uniwersytecie Orleańskim. Autor licznych publikacji naukowych (m.in. w Przeglądzie Prawa Handlowego, ADR Arbitraż i Mediacja, Polish Yearbook of International Law, Monitorze Podatkowym) oraz wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą.