dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM

Dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.