Dorota Pańkowska-Lipiec

Doktorantka w Katedrze postępowania karnego, Prawa karnego wykonawczego oraz Kryminalistyki na KUL, pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Wąsek-Wiaderek. W 2012 r. uczestnik projektu A comparative study on Legal Standing for victims in Polish Criminal Procedure before the EU and Member States’ Courts. Od 2014 r. prowadzi zajęcia z zakresu dowodów w procesie karnym oraz ćwiczenia z postępowania karnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.