Edyta Łaszkiewicz

Jest adiunktem w Katedrze Ekonometrii Przestrzennej na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne z zakresu ekonometrii przestrzennej, statystyki, metod wizualizacji i analizy danych. Jest autorką publikacji z zakresu modelowania wielopoziomowego, analiz sieciowych i ekonometrii przestrzennej.