Elżbieta Sztorc

(1982) Jest absolwentką administracji i europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pod kierunkiem Profesora Tkaczyńskiego przygotowuje rozprawę doktorską na temat znaczenia procesów innowacyjnych w rozwoju regionu. Zawodowo, jako kierownik projektów europejskich współfinansowanych głównie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach 7. Programu Ramowego, zajmuje się ich przygotowywaniem, wdrażaniem i rozliczaniem. Ponadto jako pracownik administracji samorządowej realizuje zadania z zakresu rozwoju gospodarczego Małopolski.