Ewa Kowalczuk

Partner i Członek Zarządu Avanta Audit Sp. z o.o. Biegły rewident od 1999 roku dysponująca ponad dwudziestoletnią praktyką zawodową w realizacji badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw sektora budowlanego i rynku nieruchomości, produkcji (w tym działających w ramach specjalnych stref ekonomicznych), dystrybucji (handel hurtowy i detaliczny), usług (BPO) oraz projektów doradczych dla podmiotów krajowych i zagranicznych. Od 2010 roku w którym wprowadzono wymóg badania jednostek samorządu terytorialnego bada sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego oraz doradza im w kwestiach związanych z rachunkowością. Od 2001 roku do czerwca 2013 roku partner w Ernst & Young. Mówi płynnie w języku angielskim. Jest autorem wielu publikacji oraz organizatorem szkoleń i warsztatów z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.