dr Ewa Sikora-Wiśniewska

Pracownik Zakładu Badań Operacyjnych Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.