Ewa Sławińska-Tomtała

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowany audytor wewnętrzny sektora finansów publicznych, członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych (IIA Polska). W latach 2006–2010 ekspert Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej. Wykonawca Ekspertyzy operacyjno-instruktażowej dla Priorytetu I PO IG oraz Priorytetu II PO IG – w zakresie procedur wykorzystania i kontroli funduszy strukturalnych (Warszawa 2007 r.).

Ekspert wiodący w projekcie dotyczącym opracowania bazy mierników dla ośmiu funkcji Państwa, zadań i podzadań zamieszczonych w zadaniowym planie wydatków (Warszawa 2010 r.). Wieloletni wykładowca z zakresu kontroli zarządczej, dyscypliny finansów publicznych, audytu wewnętrznego, systemów kontroli, w tym standardów COSO i COSOII oraz analizy ryzyka.

Autorka wielu artykułów i publikacji z zakresu kontroli zarządczej i audytu. W latach 2001–2006 Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Finansów. W latach 2003–2006 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na audytora wewnętrznego powołanej przez Ministra Finansów. W 2012 r. uzyskała kwalifikacje pozwalające na uznanie za Biegłego ds. Oceny Jakości Audytu Wewnętrznego – certyfikat uprawniający do oceny komórek audytu wydany przez IIA (The Insitute of Internal Auditors) ­Accreditation in Quality assessment/validation (QA).

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.