dr hab. Filip Chybalski

Filip Chybalski, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Kieruje międzynarodową grupą badawczą Pensions & Intergenerational Relations (PIR) Research Group