dr hab. Filip Chybalski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.