dr hab. Grażyna Szustak

Doktor habilitowana, prof. UE, której zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach rynku finansowego, w szczególności rynku bankowego, m.in. na aktywności operacyjnej banków, ryzyku bankowym i bezpieczeństwie finansowym sektora bankowego.