Grzegorz Moroz

Lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista II stopnia z medycyny ogólnej i II stopnia z organizacji ochrony zdrowia. Ukończył szkolenie – Kadry Menedżerskie dla Ochrony Zdrowia w Polsce oraz inne szkolenia z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej. Pracę zawodową rozpoczął w ośrodku zdrowia pod Lublinem, następnie pracował w Dziale Pomocy Doraźnej SPZOZ-u. Od 1999 r. pracownik Kasy Chorych. Obecnie zatrudniony w oddziale wojewódzkim NFZ na stanowisku głównego specjalisty. Wykładowca z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi i zdrowia publicznego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor wielu artykułów i opracowań dla zarządzających w opiece zdrowotnej.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.