dr Grzegorz Nancka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo rzymskie i jego historię, jak również historię prawa, a szczególnie zagadnienia związane z kodyfikacją prawa w II Rzeczypospolitej.