r.pr. Grzegorz Trejgel

Radca prawny, numer wpisu Lb-1603 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z Kancelarią „Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k. współpracował od 2008 roku do czerwca 2020 r. Obecnie prowadzi własną Kancelarię prawa pracy. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy od 15 lat. Posiada bogate doświadczenie w relacjach ze związkami zawodowymi, zbiorowym prawie pracy a także prowadzeniu procesów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy, czy też bieżącej obsłudze pracodawców z zakresu spraw pracowniczych. Specjalizacja obejmuje także przygotowywanie i nadzorowanie procesów związanych z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, zwolnień grupowych, tworzenia i zmiany zakładowych źródeł prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy, porozumienia z partnerami społecznymi). Prowadził kilkaset spraw sądowych (mobbing, dyskryminacja, wynagrodzenia za pracę, odwołania do wypowiedzenia i rozwiązania umów o pracę, wypadki przy pracy, ustalenie stosunku pracy, etc.), Autor wielu artykułów prasowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.