Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD

 • 199,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe zestawienie wzorów pism procesowych najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Celem publikacji jest wsparcie zarówno profesjonalnych pełnomocników, przedstawicieli pracowników, jak również osób pragnących... więcej ›

Opis książki

Szczegółowe zestawienie wzorów pism procesowych najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Celem publikacji jest wsparcie zarówno profesjonalnych pełnomocników, przedstawicieli pracowników, jak również osób pragnących samodzielnie dochodzić swoich praw przy wystąpieniach w sprawach dotyczących zbiorowych i indywidualnych stosunków pracy.

Każdy wzór opatrzony został obszernym komentarzem z licznymi powołaniami na poszczególne przepisy Kodeksu pracy, dzięki którym Czytelnik może na bieżąco odnieść wzór pisma do obowiązującej w tej materii regulacji prawnej. Dodatkowo zamieszczono powołania na przepisy procedury cywilnej celem zapoznania się Czytelnika z oczekującym go trybem postępowania, co umożliwia mu własną aktywność procesową bez konieczności korzystania z profesjonalnych porad prawnych i odpłatnego zastępstwa procesowego. Ponadto w publikacji do każdego wzoru przedstawione zostały najważniejsze orzeczenia wraz z tezami dotyczącymi problematyki stosowania poszczególnego pisma.

Kolejne, 2. wydanie uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne, zarówno przepisów prawa materialnego, jak i procedury, które zostały wprowadzone m.in.:

 • ustawą z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), dotyczącą m.in.: dyskryminacji i równego traktowania – otwarcie katalogu przyczyn uzasadniających dyskryminację, z związku z czym każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników uznawane będzie za dyskryminację; prawa do urlopu dla osoby najbliższej – rozszerzenie uprawnień do urlopu dla najbliższego członka rodziny o osoby inne niż matka i ojciec (np. babcia, brat); wydawania świadectwa pracy – zmiana terminu na wydanie świadectwa, dłuższy termin na sprostowanie świadectwa pracy; mobbingu – modyfikacja przepisów dotyczących dochodzenia roszczeń przez ofiarę mobbingu poprzez usunięcie wymogu rezygnacji z pracy – dotychczas niezbędnego do skutecznego dochodzenia roszczenia; przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy – doprecyzowanie przepisu dotyczącego podnoszenia zarzutu przedawnienia, potwierdzające, że w sporach pracowniczych sąd może uwzględnić ten zarzut wyłącznie na wniosek strony.
 • ustawą z 6.12.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432), dotyczącą stworzenia rozwiązań służących bardziej skutecznej aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych co stanowi realizację tzw. "pakietu alimentacyjnego" zawartego w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie "Przegląd systemów wsparcia rodzin".
 • ustawą z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268 ze zm.), która dotyczy wprowadzenia rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, w szczególności uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi, ułatwienie korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne oraz ukształtowanie innych uprawnień związanych z rodzicielstwem w sposób bardziej dostosowany do potrzeb pracowników-rodziców i równocześnie uwzględniający interesy pracodawców (wejście w życie 1.3.2016 r.);
 • ustawą z 4.7.2019 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469 ze zm.), dotyczącą kompleksowej reformy przewidującej usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami w sprawach cywilnych, a także wprowadzenie wielu rozwiązań służących rozstrzyganiu znacznej części spraw już na pierwszej rozprawie i skrócenie drogi obywateli do sądów;
 • ustawą z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1557);

Publikacja podzielona została na następujące rozdziały:

 • wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą (m.in. wniosek pracownika o rozpoznanie jego roszczeń zgłoszony do zakładowej komisji pojednawczej),
 • pisma wnoszone przed wszczęciem procesu (m.in. wezwanie przedsądowe do zapłaty należności),
 • pozwy wnoszone przez pracownika [m.in.: pozew (odwołanie) pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę, pozew (odwołanie) od wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy i pracy, pozew pracownika o zapłatę odszkodowania z powodu naruszenia zasady równego traktowania (dyskryminacji) pracownika w zatrudnieniu, pozew pracownika o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania z powodu mobbingu w pracy],
 • pozwy wnoszone przez pracodawcę (m.in. pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania z powodu naruszenia zakazu konkurencji przez pracownika po ustaniu stosunku pracy, pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez pracownika w mieniu pracodawcy),
 • pisma procesowe wnoszone w toku procesu [m.in. odpowiedź pozwanego na pozew, wniosek pozwanego (pracownika – pracodawcy) o przyznanie kosztów procesu w związku z cofnięciem pozwu],
 • wzory z zakresu postępowania egzekucyjnego [m.in. wezwanie przedegzekucyjne, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu (wyrokowi) sądowemu].

Najnowsze wydanie zostało także uzupełnione o nowe wzory, w tym m.in.:

 • pozew – w postępowaniu uproszczonym na formularzu urzędowym (art. 125, art. 1301 i 5051 w zw. z art. 13 KPC);
 • pozew – odwołanie pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie (art. 45 KP);
 • pozew pracownika o zobowiązanie pracodawcy o wydanie świadectwa pracy (art. 971 § 1 KP);
 • wzór formularza urzędowego PW o pozew wzajemny w postępowaniu uproszczonym (art. 204, art. 5051 w zw. z art. 13 KPC § 2 KPC).

Autorami publikacji są: Alicja Pawelec, Grzegorz Trejgel, Anna Wijkowska, dr Marcin Wojewódka, Izabela Zawacka – radcowie prawni z Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k., specjalizujący się w dziedzinie prawa pracy, posiadający bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych kancelariach prawniczych, w firmach konsultingowych oraz przedsiębiorstwach międzynarodowych. Autorzy licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Autorzy wspierając się swoją wieloletnią praktyką zawodową przedstawiają w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości.

Publikacja została opracowana z myślą o osobach chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, jednak ze względu na ich szeroki zakres i uniwersalny charakter, a także zachowanie nazewnictwa i struktury sądów oraz innych organów mogą być one bardzo pomocne osobom świadczącym profesjonalną pomoc prawną tj. radcom prawnym i adwokatom. Autorzy omawiają zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa. Książka okaże się również bardzo pomocna dla osób prywatnych, które na co dzień spotykają się z problemami z zakresu prawa pracy.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 890
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 1100 g
 • ISBN: 978-83-8198-529-1
 • EAN: 9788381985291
 • Kod serwisu: 00867500

Kategorie