dr Halina Nowara-Bacz

Doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.