prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje Zakładem Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i Bankowego WPiA. Jest autorką wielu polskich i zagranicznych publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego, bankowego oraz europejskiego (m.in. monografii Bank Centralny. Od gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjno-prawne; Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa). W latach 1992–2000 była Prezesem Narodowego Banku Polskiego. Za jej kadencji m. in. przeprowadzono denominację złotego; obniżono inflację; dokonano restrukturyzacji sektora bankowego; w ustawie prawo bankowe z 1997 r. oraz w ustawie o Narodowym Banku Polskim dokonano zmiany z jednoosobowego zarządzania bankiem na system kolegialny – Radę Polityki Pieniężnej, Zarząd NBP i Komisję Nadzoru Bankowego; wzmocniono nadzór bankowy poprzez implementację prawa europejskiego; zagwarantowano niezależność NBP w Konstytucji RP.

W latach 2001–2005 sprawowała funkcję Wiceprezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, zajmującego się transformacją gospodarczą państw postkomunistycznych.

 • Konflikty wartości w publicznym prawie gospodarczym
  %
  Publikacja powstała jako pokłosie refleksji formułowanych podczas Zjazdu Katedr i Zakładów oraz Zespołów Badawczych Publicznego Prawa Gospodarczego, który odbył się w dniach 12–14.6.2022 r. na...
  Seria: Inne
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  194,65 zł
  229,00 zł
  Najniższa cena: 183,20 zł
  Publikacja powstała jako pokłosie refleksji formułowanych podczas Zjazdu Katedr i Zakładów oraz Zespołów Badawczych Publicznego Prawa Gospodarczego, który odbył się w dniach 12–14.6.2022 r. na...