prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego; Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego na WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego; autorka wielu opracowań naukowych i dydaktycznych z zakresu prawa karnego procesowego; radca prawny.