adw. Hubert Kosiński

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilkanaście lat był pracownikiem, a następnie wspólnikiem w polskiej kancelarii prawniczej. Obecnie prowadzi własną praktykę adwokacką, przygotowuje także pracę doktorską dotyczącą relacji banków z konsumentami. Specjalizuje się w prawie bankowym i gospodarczym, w tym w szczególności w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją trudnych wierzytelności bankowych, regulacjach bankowych, relacjach przedsiębiorców z konsumentami, zwłaszcza w kontekście stosowanych wzorców umownych oraz prawa cywilnego. Uczestniczył w przygotowywaniu i negocjowaniu wielu kontraktów handlowych i umów oraz uczestniczył jako doradca w procesach inwestycyjnych, a także podczas wdrożenia i wykonania unijnych programów pomocowych. Współautor unikalnych w bankowości rozwiązań dotyczących obrotu jednostkami redukcji emisji.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.