Igor Komarnicki

Absolwent Wydziału Filozofii na ATK i Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, obecnie odbywa aplikację radcowską. Autor wielu artykułów na temat prawa handlowego w pismach prawniczych.