Ilona Szwedziak-Bork

Doktorant w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW; adwokat.