prof. dr hab. Irena Rzeplińska

Profesor nauk prawnych, emerytowany profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN, Zakład Kryminologii, Członek Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN.