prof. dr hab. inż. Ireneusz Durlik

Przez wiele lat był związany z Politechniką Gdańską. Obecnie jest zatrudniony w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie. Był długoletnim ekspertem organizacji międzynarodowych (UNIDO – ONZ) w zakresie rozwoju przemysłu i projektowania zakładów przemysłowych, przez prawie 20 lat był wybierany na członka Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Został odznaczony m.in. Złotą Odznaką Honorową NOT, TNOiK i SIMP, a także Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta (2002) i Krzyżem Kawalerskim OOP oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Obecnie Senior Fellow European Academy of Industrial Management.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.