Iwona Kienzler

Tłumaczka, autorka wielu książek z zakresu korespondencji handlowych w językach obcych, słowników i leksykonów. Zajmuje się również dydaktyką, tłumaczeniami i pisaniem książek pomocniczych do nauki języków obcych.


Übersetzerin, Verfasserin von Publikationen zum Thema Geschäftskorrespondenz in Fremdsprachen, von mehreren Wörterbuchern und Lexika; sie ist auch im Bereich der Fremdsprachen-didaktik, Übersetzung und Vorbereitung von Arbeits und Lehrbüchern für Fremdsprachenlehre tätig.