Izabela Flakiewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego UW. Specjalistka z zakresu prawa ubezpieczeniowego, bankowego oraz prawa rynku kapitałowego, aktywna również na forum dydaktycznym. Jeden z pierwszych certyfikowanych doradców ASO. Aktualnie zastępca dyrektora Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych UKNF [poglądy wyrażone w publikacji są poglądami osobistymi autora i nie wyrażają oficjalnego stanowiska instytucji, w której jest zatrudniony]. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa bankowego w Instytucie Nauk Prawno – Administracyjnych WPiA UW.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.