dr Izabella Steinerowska-Streb

Adiunkt w Katedrze Ekonomii Politycznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce funkcjonowania przedsiębiorstw na płaszczyźnie mikro- i makroekonomicznej.