dr Jacek Krawczyk

Doktor nauk prawnych, wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji, kierownik aplikacji legislacyjnej, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji oraz zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Jest autorem oraz współautorem kilkunastu publikacji naukowych i kilkudziesięciu komentarzy do aktów prawnych.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.