Jakub Jaros

Menedżer w zespole podatków pośrednich Crido, specjalista w zakresie stawek VAT. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor i współautor licznych pu-blikacji dotyczących stawek VAT. Doświadczenie zdobywał m.in. w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki, gdzie był zaangażowany w wiele postępowań przed organami podatkowymi i statystycznymi oraz sądami administracyjnymi, a także w prace zespołu litygacyjnego obsługującego jedną z największych sieci franczyzowych w Polsce w zakresie stawek VAT. W codziennej praktyce udziela podatnikom wsparcia w powyższych obszarach.