r.pr. dr Jakub Pawelec

Radca prawny posiadający szerokie, wieloletnie doświadczenie w zakresie legislacji i praktyki unijnego i krajowego prawa zamówień publicznych (m.in.: opiniowanie projektów dyrektyw oraz ustaw, konsultacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ekspert izb gospodarczych, praktyk postępowań przetargowych); brał udział w konsultacjach na temat kształtu dyrektywy, miał merytoryczny kontakt z przedstawicielami Komisji Europejskiej, co daje wyjątkową możliwość bezpośredniego i całościowego spojrzenia na zmiany w systemie europejskiego prawa zamówień publicznych, a zwłaszcza niezbędnej implementacji dyrektyw do polskiego porządku prawnego.