r.pr. dr Jakub Pawelec

Doktor nauk prawnych, radca prawny posiadający szerokie, wieloletnie doświadczenie w zakresie legislacji i praktyki unijnego i krajowego prawa zamówień publicznych; brał udział w konsultacjach na temat kształtu dyrektywy, miał merytoryczny kontakt z przedstawicielami Komisji Europejskiej, co daje wyjątkową możliwość bezpośredniego i całościowego spojrzenia na zmiany w systemie europejskiego prawa zamówień publicznych, a zwłaszcza niezbędnej implementacji dyrektyw do polskiego porządku prawnego.