Jakub Wojsyk

Aplikant radcowski; specjalizuje się w zagadnieniach prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi, partnerstwa publiczno-prywatnego, gospodarki komunalnej i prawa europejskiego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.