prof. dr hab. Jan Gajda

Kierownik Katedry Badań Operacyjnych Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach budowy i wykorzystania modeli wielorównaniowych do prognozowania i wspomagania podejmowania decyzji, a także w problematyce symulacji i jej wykorzystania do prognozowania i oceny błędu prognoz. Opublikował książki z zakresu ekonometrii i optymalnego sterowania ("Wielorównaniowe modele ekonometryczne", "Model ekonometryczny w optymalnym sterowaniu gospodarką", "Wielorównaniowe modele ekonometryczne w praktyce", "Ekonometria praktyczna").

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.