dr Jan Malec

Od 1950 do 1987 r. pracował w organach wymiaru sprawiedliwoś od 1988 do 1997 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest autorem ponad 150 publikacji z zakresu prawa, kryminologii i penitencjarystyki. Jest wiceprzewodniczącym Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw. Podejmuje też przedsięwzięcia w ramach Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.