dr Jana Brauweiler

Pracownik naukowy Katedry Ogólnej Ekonomiki Przedsiębiorstwa o specjalności Controlling i Zarządzanie Środowiskiem w IHI Zittau.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.