Jarosław Kotowski

Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego, Wydziału Prawa, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikant radcowski, etatowy członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, trener w zakresie dotacji i finansów publicznych oraz finansowania podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.