r.pr. Jarosław Kulawik

Radca prawny, posiada bogate doświadczenie w zakresie problematyki administracyjnej oraz prawa gospodarczego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z problematyką ochrony środowiska, a w szczególności problematyką prawa odpadowego oraz w zakresie inwestycji budowlanych. Pełnomocnik stron w postępowaniach w sprawach dot. zamówień publicznych.