Joanna Łagowska

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie pracownika naukowego i praktyka wykonującego zawód adwokata. Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności prac z zakresu prawa własności intelektualnej. Do jej dorobku należy monografia pt. „Patent europejski: przesłanki zdolności patentowej” nagrodzona w 2005 r. nagrodą za najlepszą pracę doktorską z zakresu własności przemysłowej przyznaną przez Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Patentowy. Obecnie przedmiot zainteresowań naukowych dr Joanny Łagowskiej obejmuje problematykę cywilnoprawną inwestycji budowlanych, w tym w szczególności wykładnię i skutki prawne stosowania wzorców umownych przygotowanych przez FIDIC w branży budowlanej.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.