Joanna Lesiewska

Absolwentka Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Parmie, współpracuje z międzynarodową kancelarią prawną. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, handlowym oraz gospodarczym, przy uwzględnieniu specyfiki międzynarodowej.


Laureata in giurisprudenza presso l'Universita' degli Studi di Varsavia, con borsa di studio nell'ambito del programma Erasmus alla Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' degli Studi di Parma, e collabora con uno studio legale internazionale. Opera in particolare nel settore dei contratti pubblici, del diritto civile, commerciale e dell'economia, anche a livello internazionale.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.